Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Poradniki

Budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy – dlaczego to takie ważne?

employer branding

Ostatnie czasy znacząco zwiększyły wymagania dotyczące pracodawcy. Duża konkurencyjność innych przedsiębiorstw i niewielu pracowników (zwłaszcza na specjalistycznych stanowiskach) na rynku pracy sprawiają, że znacząco wzrosło zainteresowanie employer brandingiem. Jednak co oznacza employer branding i z jakich dokładnie powodów stał się tak istotny?

Czym jest employer branding?

Znacznie łatwiej jest utrzymać zatrudnianych pracowników. Koszty rekrutacji niektórych specjalistów mogą nawet przewyższać koszty wynagrodzeń kilkunastu pracowników przez rok. Słusznym wydaje się więc jak najdłuższe utrzymywanie pracowników w firmie.

Employer branding oznacza więc odpowiednie działania, które sprawiają, że wśród obecnych pracowników zostanie zbudowane zadowolenie z bycia zatrudnionym i częścią organizacji. Jednocześnie rozwój emplolyer brandingu sprawił, że poszerzono tę definicję o potencjalnych pracowników oraz innych interesariuszy. Uważa się, że employer branding to połączenie zasobów marketingu oraz HR.

Niestety zwrot employer branding nie znalazł polskiego odpowiednika, który byłby szeroko uznawany. Można jednak mówić o zarządzaniu marką pracodawcy czy nawet o wizerunkowaniu pracodawcy. Niemniej są to rzadkie terminy.

Cele employer brandingu

Wskazuje się, że jednym z najistotniejszych celów jest odróżnienie się od konkurentów na rynku i ugruntowanie swojej pozycji. Niemniej ważnym celem może być krótszy czas rekrutacji w powiązaniu z niższymi kosztami rekrutacji. Natomiast samych kandydatów może być więcej oraz z lepszymi kwalifikacjami.

Do mniej mierzalnych celów można zaliczyć wzrost satysfakcji i lojalności obecnych pracowników. W literaturze przedmiotu wzmiankuje się, że pracownicy w ramach strategii employer brandingu mogą być ambasadorami firmy i marki.

Employer branding, uścisk dłoni

Typy employer brandingu

W literaturze przedmiotu nie ma ścisłego podziału na typy employer brandingu. Natomiast niezmiennie dzieli się employer branding na wewnętrzny i zewnętrzny. Employer branding wewnętrzny obejmuje szereg działań na rzecz pracowników.

Zewnętrzne budowanie dzieli się na wizerunkowe oraz rekrutacyjne. W przypadku wizerunkowego employer brandingu działania są skupione na odpowiedniej komunikacji z interesariuszami (nie tylko zewnętrznymi, ale też akcjonariuszami).

Natomiast rekrutacyjny employer branding dotyczy przede wszystkim budowania takiej marki firm, aby pracodawca nie był atrakcyjny tylko przez pryzmat wynagrodzenia.

Działania z zakresu employer branding

Niewątpliwie cele employer brandingu determinują działania, które przedsiębiorstwo powinny wykorzystać. Jednym z najbardziej popularnych działań są świadczenia (np. premia świąteczna, tzw. gruszowe) i dodatkowe profity. Mówi się również o tym, że na wizerunek wpływa przede wszystkim jakość i styl pracy. W ramach wielu teorii zarządzania uważa się, że praca powinna być jednocześnie inspirująca i wymagająca.

Wizerunek przedsiębiorcy może być również budowany przez media społecznościowe (social media) i blogi na stronach internetowych. Jednak działania z zakresu employer branding, zwłaszcza zewnętrznego obejmują generalnie wszystkie elementy działalności marketingowej (od dni otwartych i tworzenie czasopism zawodowych, po pozycjonowanie na stronach)

employer branding

W przypadku rekrutacyjnego employer brandingu można zauważyć nowy trend. Nowych pracowników poszukuje się przez tzw. grywalizację. Zazwyczaj polega na zaznaczaniu jednego z proponowanych działań albo opisaniu własnego propozycji w ramach studium przypadku rozbudowanego o elementy graficzne lub muzyczne.

Podsumowanie

Rozważając, co to jest employer branding należy mieć świadomość, że w dzisiejszych czasach jest to taka sama część firmy jak marketing, sprzedaż, produkcja czy księgowość. Firmy, które nie mają jeszcze strategii budowania marki pracodawcy, jeśli planują rozwój powinny głęboko rozważyć, czy należy podjąć jakieś działania z zakresu employer brandingu.

NEWSLETTER

Przeczytaj również

Poradniki

Wybór ścieżki kariery jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Podejmując ją, warto kierować się nie tylko talentem, ale również tym, jakie są trendy...

Poradniki

Firmy prześcigają się w pozyskiwaniu nowych klientów, a także utrzymywaniu dobrych relacji z tymi, z którymi już współpracują. Skuteczną pomocą w działaniach nastawionych na...

Poradniki

Większość społeczeństwa to wzrokowcy, a w dodatku wszyscy obecnie żyjemy bardzo szybko, przyjmując nadmierną ilość bodźców i informacji. Zewsząd otaczają nas szybko przewijające się...

Poradniki

Każda osoba prowadząca swoją działalność w sieci prędzej czy później spotka się z terminem big data. Mamy tu do czynienia z ogromną ilością informacji....